Câu hỏi:

11/05/2020 2,308

Các thao tác với tệp dự án phim gồm:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Các thao tác với tệp:

+ Tạo mới: File → New Project.

+ Mở tệp: File → Open Project.

+ Ghi tệp: File → Save Project

→ Đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cấu trúc tệp dự án phim trong phần mềm Movie Maker gồm:

Xem đáp án » 11/05/2020 2,477

Câu 2:

Để khởi động phần mềm Movie Maker ta thực hiện:

Xem đáp án » 11/05/2020 2,298

Câu 3:

Trong các phần mềm sau phần mềm nào là phần mềm làm phim:

Xem đáp án » 11/05/2020 2,126

Câu 4:

Các lệnh, thao tác với phụ đề gồm:

Xem đáp án » 11/05/2020 1,755

Câu 5:

Thao tác cơ bản với lớp hình ảnh gồm

Xem đáp án » 11/05/2020 1,688

Câu 6:

Để xuất phim ta thực hiện:

Xem đáp án » 11/05/2020 1,568

Bình luận


Bình luận