Câu hỏi:

11/05/2020 2,331

Để khởi động phần mềm Movie Maker ta thực hiện:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Để khởi động phần mềm Movie Maker ta thực hiện: Nháy đúp chuột lên biểu tượng Movie Maker trên desktop hoặc nháy chuột phải và chọn open

→ Đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cấu trúc tệp dự án phim trong phần mềm Movie Maker gồm:

Xem đáp án » 11/05/2020 2,522

Câu 2:

Các thao tác với tệp dự án phim gồm:

Xem đáp án » 11/05/2020 2,371

Câu 3:

Trong các phần mềm sau phần mềm nào là phần mềm làm phim:

Xem đáp án » 11/05/2020 2,160

Câu 4:

Các lệnh, thao tác với phụ đề gồm:

Xem đáp án » 11/05/2020 1,800

Câu 5:

Thao tác cơ bản với lớp hình ảnh gồm

Xem đáp án » 11/05/2020 1,721

Câu 6:

Để xuất phim ta thực hiện:

Xem đáp án » 11/05/2020 1,605

Bình luận


Bình luận