Trắc nghiệm Tin học 9 Bài 14 (có đáp án): Thiết kế phim bằng phần mềm Movie Maker

  • 1070 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Trong các phần mềm sau phần mềm nào là phần mềm làm phim:

Xem đáp án

Phần mềm làm phim là phần mềm Movie Maker. Còn phần mềm Pascal là phần mềm lập trình. Audacity là phần mềm xử lí âm thanh, word là phần mềm soạn thảo văn bản.

→ Đáp án A


Câu 2:

Cấu trúc tệp dự án phim trong phần mềm Movie Maker gồm:

Xem đáp án

Cấu trúc tệp dự án phim trong phần mềm Movie Maker gồm:

+ Video: Gồm một dãy ảnh tỉnh hoặc clip động, là lớp thông tin chính và cơ bản nhất của một dự án phim.

+ Nhạc nền: Gồm một dãy âm thanh đóng vai trò nhạc nền.

+ Lời thoại: Gồm một dãy âm thanh đóng vai trò lời thoại.

+ Phụ đề: Gồm một dãy các hộp văn bản dùng làm phụ đề chữ dùng để thuyết minh cho phim.

→ Đáp án D


Câu 3:

Để khởi động phần mềm Movie Maker ta thực hiện:

Xem đáp án

Để khởi động phần mềm Movie Maker ta thực hiện: Nháy đúp chuột lên biểu tượng Movie Maker trên desktop hoặc nháy chuột phải và chọn open

→ Đáp án D


Câu 4:

Các thao tác với tệp dự án phim gồm:

Xem đáp án

Các thao tác với tệp:

+ Tạo mới: File → New Project.

+ Mở tệp: File → Open Project.

+ Ghi tệp: File → Save Project

→ Đáp án D


Câu 5:

Thao tác cơ bản với lớp hình ảnh gồm

Xem đáp án

Các thao tác cơ bản với lớp hình ảnh:

+ Đổi vị trí, thứ tự: Dùng chuột kéo thả để di chuyển các đối tượng trong dãy.

+ Xóa: Nháy chọn đối tượng và nhấn phím Delete.

+ Bổ sung: Nháy nút Add videos and photos và thực hiện lệnh bổ sung hình ảnh, clip động

→ Đáp án D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận