Câu hỏi:

11/05/2020 1,361

Để thu lời thoại trực tiếp, thuyết minh cho phim theo các bước:

1. Di chuyển con trỏ thời gian đến vị trí muốn bắt đầu thu âm.

2. Nháy nút Record. Thời gian bắt đầu thu âm.

3. Nháy nút Stop để kết thúc.

4. Nháy nút Home, nháy chọn nút lệnh Record narration.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Trả lời: Thu lời thoại trực tiếp, thuyết minh cho phim theo các bước sau:

+ Di chuyển con trỏ thời gian đến vị trí muốn bắt đầu thu âm.

+ Nháy nút Home, nháy chọn nút lệnh Record narration.

+ Nháy nút Record. Thời gian bắt đầu thu âm.

+ Nháy nút Stop để kết thúc

→ Đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cấu trúc tệp dự án phim trong phần mềm Movie Maker gồm:

Xem đáp án » 11/05/2020 2,466

Câu 2:

Các thao tác với tệp dự án phim gồm:

Xem đáp án » 11/05/2020 2,292

Câu 3:

Để khởi động phần mềm Movie Maker ta thực hiện:

Xem đáp án » 11/05/2020 2,288

Câu 4:

Trong các phần mềm sau phần mềm nào là phần mềm làm phim:

Xem đáp án » 11/05/2020 2,119

Câu 5:

Các lệnh, thao tác với phụ đề gồm:

Xem đáp án » 11/05/2020 1,744

Câu 6:

Thao tác cơ bản với lớp hình ảnh gồm

Xem đáp án » 11/05/2020 1,676

Câu 7:

Để xuất phim ta thực hiện:

Xem đáp án » 11/05/2020 1,555

Bình luận


Bình luận