Câu hỏi:

11/05/2020 2,474

Cấu trúc tệp dự án phim trong phần mềm Movie Maker gồm:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Cấu trúc tệp dự án phim trong phần mềm Movie Maker gồm:

+ Video: Gồm một dãy ảnh tỉnh hoặc clip động, là lớp thông tin chính và cơ bản nhất của một dự án phim.

+ Nhạc nền: Gồm một dãy âm thanh đóng vai trò nhạc nền.

+ Lời thoại: Gồm một dãy âm thanh đóng vai trò lời thoại.

+ Phụ đề: Gồm một dãy các hộp văn bản dùng làm phụ đề chữ dùng để thuyết minh cho phim.

→ Đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Các thao tác với tệp dự án phim gồm:

Xem đáp án » 11/05/2020 2,301

Câu 2:

Để khởi động phần mềm Movie Maker ta thực hiện:

Xem đáp án » 11/05/2020 2,295

Câu 3:

Trong các phần mềm sau phần mềm nào là phần mềm làm phim:

Xem đáp án » 11/05/2020 2,124

Câu 4:

Các lệnh, thao tác với phụ đề gồm:

Xem đáp án » 11/05/2020 1,748

Câu 5:

Thao tác cơ bản với lớp hình ảnh gồm

Xem đáp án » 11/05/2020 1,681

Câu 6:

Để xuất phim ta thực hiện:

Xem đáp án » 11/05/2020 1,561

Bình luận


Bình luận