Câu hỏi:

11/05/2020 1,099

Các lệnh với clip động gồm:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Các lệnh với clip động:

+ Thay đổi âm lượng: nháy nút Video volume, sau đó điều chỉnh con trượt để tăng hoặc giảm âm lượng của clip.

+ Thay đổi tốc độ thể hiện: Điều chỉnh bằng nút Speed.

+ Tách clip thành hai đoạn: Đầu tiên đưa con trỏ thời gian đến vị trí muốn tách, sau đó nháy nút lệnh Split

+ Cắt phần đầu/phần đuôi của clip: đầu tiên đưa con trỏ thời gian đến vị trí muốn cắt phần đầu (hoặc phần đuôi), sau đó nháy chọn lệnh Set start point (hoặc Set end point).

→ Đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cấu trúc tệp dự án phim trong phần mềm Movie Maker gồm:

Xem đáp án » 11/05/2020 2,466

Câu 2:

Các thao tác với tệp dự án phim gồm:

Xem đáp án » 11/05/2020 2,292

Câu 3:

Để khởi động phần mềm Movie Maker ta thực hiện:

Xem đáp án » 11/05/2020 2,288

Câu 4:

Trong các phần mềm sau phần mềm nào là phần mềm làm phim:

Xem đáp án » 11/05/2020 2,119

Câu 5:

Các lệnh, thao tác với phụ đề gồm:

Xem đáp án » 11/05/2020 1,744

Câu 6:

Thao tác cơ bản với lớp hình ảnh gồm

Xem đáp án » 11/05/2020 1,676

Câu 7:

Để xuất phim ta thực hiện:

Xem đáp án » 11/05/2020 1,555

Bình luận


Bình luận