Câu hỏi:

11/05/2020 1,561

Để xuất phim ta thực hiện:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Để xuất phim ta Thực hiện lệnh File → Save movie → For Computer. Sau đó nhập tên tệp phim muốn xuất, chọn thư mục lưu và nhấn nút Save.

→ Đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cấu trúc tệp dự án phim trong phần mềm Movie Maker gồm:

Xem đáp án » 11/05/2020 2,473

Câu 2:

Các thao tác với tệp dự án phim gồm:

Xem đáp án » 11/05/2020 2,301

Câu 3:

Để khởi động phần mềm Movie Maker ta thực hiện:

Xem đáp án » 11/05/2020 2,295

Câu 4:

Trong các phần mềm sau phần mềm nào là phần mềm làm phim:

Xem đáp án » 11/05/2020 2,124

Câu 5:

Các lệnh, thao tác với phụ đề gồm:

Xem đáp án » 11/05/2020 1,748

Câu 6:

Thao tác cơ bản với lớp hình ảnh gồm

Xem đáp án » 11/05/2020 1,681

Bình luận


Bình luận