Câu hỏi:

11/05/2020 7,598

Các bước tạo hiệu ứng động tùy biến cho đối tượng:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Các bước tạo hiệu ứng động tùy biến cho đối tượng: Chọn các trang chiếu. Mở bảng chọn Slide Show → Animation Schemes…Nháy chọn hiệu ứng thích hợp.

→ Đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để tạo hiệu ứng chuyển cho các trang chiếu, ta chọn:

Xem đáp án » 11/05/2020 17,510

Câu 2:

Thao tác chọn File -> Close dùng để

Xem đáp án » 11/05/2020 17,173

Câu 3:

Khi tạo các hiệu ứng chuyển trang chiếu, cùng với kiểu hiệu ứng ta còn có thể tuỳ chọn các mục nào sau đây?

Xem đáp án » 11/05/2020 16,877

Câu 4:

Chọn phát biểu sai:

Xem đáp án » 11/05/2020 15,246

Câu 5:

Nên sử dụng các hiệu ứng động ở mức độ:

Xem đáp án » 11/05/2020 10,953

Câu 6:

Sau khi đã thiết kế xong bài trình diễn, cách làm nào sau đây không phải để trình chiếu ngay bài trình diễn đó?

Xem đáp án » 11/05/2020 10,766

Câu 7:

Các hiệu ứng động làm cho việc trình chiếu trở nên:

Xem đáp án » 11/05/2020 9,354

Bình luận


Bình luận