Câu hỏi:

11/05/2020 16,857

Khi tạo các hiệu ứng chuyển trang chiếu, cùng với kiểu hiệu ứng ta còn có thể tuỳ chọn các mục nào sau đây?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Khi tạo các hiệu ứng chuyển trang chiếu, cùng với kiểu hiệu ứng ta còn có thể tuỳ chọn: thời điểm xuất hiện, âm thanh đi kèm, tốc độ xuất hiện.

→ Đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để tạo hiệu ứng chuyển cho các trang chiếu, ta chọn:

Xem đáp án » 11/05/2020 17,495

Câu 2:

Thao tác chọn File -> Close dùng để

Xem đáp án » 11/05/2020 17,157

Câu 3:

Chọn phát biểu sai:

Xem đáp án » 11/05/2020 15,202

Câu 4:

Nên sử dụng các hiệu ứng động ở mức độ:

Xem đáp án » 11/05/2020 10,942

Câu 5:

Sau khi đã thiết kế xong bài trình diễn, cách làm nào sau đây không phải để trình chiếu ngay bài trình diễn đó?

Xem đáp án » 11/05/2020 10,746

Câu 6:

Các hiệu ứng động làm cho việc trình chiếu trở nên:

Xem đáp án » 11/05/2020 9,344

Bình luận


Bình luận