Câu hỏi:

11/05/2020 2,914

Khi đang trình chiếu (Slide Show) một bài trình diễn, muốn chuyển sang màn hình của một chương trình ứng dụng khác (đã mở trước) để minh họa mà không kết thúc việc trình chiếu, ta phải

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Khi đang trình chiếu (Slide Show) một bài trình diễn, muốn chuyển sang màn hình của một chương trình ứng dụng khác (đã mở trước) để minh họa mà không kết thúc việc trình chiếu, ta phải nhấn tổ hợp phím Alt + Tab.

→ Đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để tạo hiệu ứng chuyển cho các trang chiếu, ta chọn:

Xem đáp án » 11/05/2020 17,496

Câu 2:

Thao tác chọn File -> Close dùng để

Xem đáp án » 11/05/2020 17,159

Câu 3:

Khi tạo các hiệu ứng chuyển trang chiếu, cùng với kiểu hiệu ứng ta còn có thể tuỳ chọn các mục nào sau đây?

Xem đáp án » 11/05/2020 16,860

Câu 4:

Chọn phát biểu sai:

Xem đáp án » 11/05/2020 15,206

Câu 5:

Nên sử dụng các hiệu ứng động ở mức độ:

Xem đáp án » 11/05/2020 10,946

Câu 6:

Sau khi đã thiết kế xong bài trình diễn, cách làm nào sau đây không phải để trình chiếu ngay bài trình diễn đó?

Xem đáp án » 11/05/2020 10,747

Câu 7:

Các hiệu ứng động làm cho việc trình chiếu trở nên:

Xem đáp án » 11/05/2020 9,344

Bình luận


Bình luận