Câu hỏi:

20/09/2019 9,498

Ai là người đầu tiên tìm ra châu Mĩ?     

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án: C

Giải thích: C. Cô-lôm-bô được coi là người phát hiện ra châu Mĩ (năm 1492).

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Những cuộc phát kiến địa lí của thương nhân châu Âu chủ yếu hướng về đâu?    

Xem đáp án » 20/09/2019 39,357

Câu 2:

Chủ nghĩa tư bản ở châu Âu được hình thành dựa trên cơ sở nào?     

Xem đáp án » 20/09/2019 34,882

Câu 3:

Sự hình thành chủ nghĩa tư bản đã dẫn đến những biến đổi về kinh tế và xã hội ở châu Âu như thế nào?     

Xem đáp án » 20/09/2019 31,965

Câu 4:

Các cuộc phát kiến địa lý do tầng lớp nào tiến hành?     

Xem đáp án » 20/09/2019 29,910

Câu 5:

Giai cấp tư sản được hình thành từ những thành phần nào?     

Xem đáp án » 20/09/2019 25,218

Câu 6:

Hai giai cấp cơ bản trong xã hội tư bản chủ nghĩa ở châu Âu là:     

Xem đáp án » 20/09/2019 24,257

Câu 7:

Cuộc phát kiến địa lí đầu tiên được tiến hành vào thời gian nào?     

Xem đáp án » 20/09/2019 19,760

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK