Câu hỏi:

05/06/2020 5,414

Cho mạch điện như hình vẽ. Biết E = 6V; r = 0,5Ω; R1=4,5ΩR2=2Ω; cường độ dòng điện qua đoạn mạch là 1A. Hiệu điện thế giữa hai điểm B, A là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: C

Dòng điện đi vào cực dương của nguồn E nên E đóng vai trò là máy thu

Định luật Ohm cho đoạn mạch AB chứa máy thu:

Suy ra:

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi có n nguồn giống nhau mắc nối tiếp, mỗi nguồn có suất điện động E và điện trở trong r. Công thức đúng là:

Xem đáp án » 05/06/2020 26,435

Câu 2:

Có n nguồn giống nhau mắc song song, mỗi nguồn có suất điện động E và điện trở trong r. Công thức đúng là:

Xem đáp án » 05/06/2020 16,615

Câu 3:

Cho mạch điện như hình vẽ, bỏ qua điện trở của dây nối, biết E1 = 3V; r1 = 1Ω; E2 = 6V; r2 = 1Ω; cường độ dòng điện qua mỗi nguồn bằng 2A. Điện trở mạch ngoài có giá trị bằng

Xem đáp án » 05/06/2020 15,615

Câu 4:

Cho đoạn mạch AB như hình vẽ, bỏ qua điện trở của dây nối. Hiệu điện thế giữa hai điểm A và B tính bằng công thức:

Xem đáp án » 05/06/2020 8,014

Câu 5:

Cho mạch điện như hình vẽ, bỏ qua điện trở của dây nối. Hiệu điện thế giữa hai điểm A và B tính bằng công thức:

Xem đáp án » 05/06/2020 7,617

Câu 6:

Cho mạch điện như hình vẽ, E1 = 12V, E2 = 6V, R1=4Ω, R2 = 6Ω, r1=r2 = 1Ω.

Năng lượng mà nguồn thứ nhất cung cấp cho mạch trong thời gian 5 phút là:

Xem đáp án » 05/06/2020 7,462

Câu 7:

Một nguồn điện có suất điện động E, điện trở trong r, mắc với điện trở ngoài R = r tạo thành một mạch điện kín, khi đó cường độ dòng điện trong mạch là I. Nếu ta thay nguồn điện đó bằng ba nguồn điện giống hệt nó mắc song song thì cường độ dòng điện trong mạch là

Xem đáp án » 05/06/2020 7,454

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK