18 câu trắc nghiệm Đoạn mạch chứa nguồn điện - Ghép các nguồn điện thành bộ cực hay có đáp án

  • 3335 lượt thi

  • 18 câu hỏi

  • 18 phút

Câu 1:

Cho mạch điện như hình vẽ. Công thức nào sau đây là sai ?

Xem đáp án

Đáp án: C

Định luật Ohm cho toàn mạch:

Định luật Ohm cho đoạn mạch AB chứa nguồn phát:

Định luật Ohm cho đoạn mạch chỉ chứa R2:


Câu 2:

Cho đoạn mạch AB như hình vẽ, bỏ qua điện trở của dây nối. Hiệu điện thế giữa hai điểm A và B tính bằng công thức:

Xem đáp án

Đáp án: C

Dòng điện đi vào cực dương của nguồn E nên E đóng vai trò là máy thu

Định luật Ohm cho đoạn mạch AB chứa máy thu:

Suy ra: UAB = I.(R + r) + E


Câu 3:

Cho mạch điện như hình vẽ, bỏ qua điện trở của dây nối. Hiệu điện thế giữa hai điểm A và B tính bằng công thức:

Xem đáp án

Đáp án: A

Dòng điện đi ra từ cực dương của nguồn E nên E đóng vai trò là máy phát

Định luật Ohm cho đoạn mạch AB chứa máy phát:


Câu 4:

Cho mạch điện như hình vẽ. Biết E = 6V; r = 0,5Ω; R1=4,5ΩR2=2Ω; cường độ dòng điện qua đoạn mạch là 1A. Hiệu điện thế giữa hai điểm B, A là

Xem đáp án

Đáp án: C

Dòng điện đi vào cực dương của nguồn E nên E đóng vai trò là máy thu

Định luật Ohm cho đoạn mạch AB chứa máy thu:

Suy ra:


Câu 5:

Cho mạch điện như hình vẽ, UAB = 9V; E = 3V; r = 0,5Ω; R1=4,5ΩR2=7Ω. Cường độ dòng điện trong mạch là

Xem đáp án

Đáp án: A

Ta thấy UAB > 0 nên dòng điện có chiều đi từ A đến B, do đó E là nguồn thu.

Định luật Ohm cho đoạn mạch AB chứa máy thu:


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Tài Anh

hay

1 năm trước

Lê Ngọc Linh

L

10 tháng trước

Lê Khánh

Bình luận


Bình luận

Thiện Nguyễn
16:02 - 11/11/2021

câu này R2 = 6 nha