Câu hỏi:

23/09/2019 44,846

Tình hình nông nghiệp ở Đàng Ngoài trước khi xảy ra chiến tranh Nam-Bắc triều như thế nào?     

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án: A

Giải thích: (SGK-Tr.109)

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đâu không phải là biện pháp chúa Nguyễn sử dụng để khuyến khích khai hoang?     

Xem đáp án » 23/09/2019 43,790

Câu 2:

Vì sao các Chúa lại ra sức ngăn cấm việc truyền đạo Thiên Chúa?     

Xem đáp án » 23/09/2019 37,812

Câu 3:

So với kinh tế Đàng Trong thì kinh tế Đàng Ngoài như thế nào?     

Xem đáp án » 23/09/2019 37,312

Câu 4:

Chúa Trịnh, chúa Nguyễn có thái độ như thế nào trong việc mua bán với người nước ngoài?     

Xem đáp án » 23/09/2019 30,683

Câu 5:

Từ thế kỉ XVI-XVII, tôn giáo nào được giới cầm quyền đề cao?     

Xem đáp án » 23/09/2019 28,637

Câu 6:

Ở Đàng Trong chúa Nguyễn tích cực phát triển nông nghiệp nhằm mục đích chính là gì?     

Xem đáp án » 23/09/2019 27,570

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK