Câu hỏi:

23/09/2019 27,569

Ở Đàng Trong chúa Nguyễn tích cực phát triển nông nghiệp nhằm mục đích chính là gì?     

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án: C

Giải thích: Chúa Nguyễn tích cực phát triển nông nghiệp để tạo tiềm lực mạnh về kinh tế, từ đó có thể phục vụ cho chiến tranh, tạo ưu thế trong cuộc chiến tranh với chúa Trịnh ở Đàng ngoài

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tình hình nông nghiệp ở Đàng Ngoài trước khi xảy ra chiến tranh Nam-Bắc triều như thế nào?     

Xem đáp án » 23/09/2019 44,843

Câu 2:

Đâu không phải là biện pháp chúa Nguyễn sử dụng để khuyến khích khai hoang?     

Xem đáp án » 23/09/2019 43,789

Câu 3:

Vì sao các Chúa lại ra sức ngăn cấm việc truyền đạo Thiên Chúa?     

Xem đáp án » 23/09/2019 37,805

Câu 4:

So với kinh tế Đàng Trong thì kinh tế Đàng Ngoài như thế nào?     

Xem đáp án » 23/09/2019 37,308

Câu 5:

Chúa Trịnh, chúa Nguyễn có thái độ như thế nào trong việc mua bán với người nước ngoài?     

Xem đáp án » 23/09/2019 30,681

Câu 6:

Từ thế kỉ XVI-XVII, tôn giáo nào được giới cầm quyền đề cao?     

Xem đáp án » 23/09/2019 28,631

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK