Câu hỏi:

23/09/2019 37,312

So với kinh tế Đàng Trong thì kinh tế Đàng Ngoài như thế nào?     

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án: B

Giải thích: Nhờ những chính sách tích cực để phát triển kinh tế như đẩy mạnh khai hoang, cấp nông cụ, lập làng ấp,… nên kinh tế Đàng Trong phát triển hơn Đàng Ngoài. Trong khi đó do ảnh hưởng của cuộc chiến tranh Nam- Bắc triều, đồng thời chính quyền Đàng Ngoài không quan tâm đến thủy lợi và tổ chức khai hoang nên kinh tế kém phát triển hơn Đàng Trong.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tình hình nông nghiệp ở Đàng Ngoài trước khi xảy ra chiến tranh Nam-Bắc triều như thế nào?     

Xem đáp án » 23/09/2019 44,845

Câu 2:

Đâu không phải là biện pháp chúa Nguyễn sử dụng để khuyến khích khai hoang?     

Xem đáp án » 23/09/2019 43,790

Câu 3:

Vì sao các Chúa lại ra sức ngăn cấm việc truyền đạo Thiên Chúa?     

Xem đáp án » 23/09/2019 37,812

Câu 4:

Chúa Trịnh, chúa Nguyễn có thái độ như thế nào trong việc mua bán với người nước ngoài?     

Xem đáp án » 23/09/2019 30,683

Câu 5:

Từ thế kỉ XVI-XVII, tôn giáo nào được giới cầm quyền đề cao?     

Xem đáp án » 23/09/2019 28,637

Câu 6:

Ở Đàng Trong chúa Nguyễn tích cực phát triển nông nghiệp nhằm mục đích chính là gì?     

Xem đáp án » 23/09/2019 27,570

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK