Trắc nghiệm Lịch Sử 7 Bài 23 (có đáp án): Kinh tế, văn hóa thế kỉ XVI - XVIII

  • 8429 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 9 phút

Câu 1:

Tình hình nông nghiệp ở Đàng Ngoài trước khi xảy ra chiến tranh Nam-Bắc triều như thế nào?     

Xem đáp án

Chọn đáp án: A

Giải thích: (SGK-Tr.109)


Câu 2:

Ở Đàng Trong chúa Nguyễn tích cực phát triển nông nghiệp nhằm mục đích chính là gì?     

Xem đáp án

Chọn đáp án: C

Giải thích: Chúa Nguyễn tích cực phát triển nông nghiệp để tạo tiềm lực mạnh về kinh tế, từ đó có thể phục vụ cho chiến tranh, tạo ưu thế trong cuộc chiến tranh với chúa Trịnh ở Đàng ngoài


Câu 3:

Đâu không phải là biện pháp chúa Nguyễn sử dụng để khuyến khích khai hoang?     

Xem đáp án

Chọn đáp án: D

Giải thích: (SGK-Tr.110)


Câu 4:

So với kinh tế Đàng Trong thì kinh tế Đàng Ngoài như thế nào?     

Xem đáp án

Chọn đáp án: B

Giải thích: Nhờ những chính sách tích cực để phát triển kinh tế như đẩy mạnh khai hoang, cấp nông cụ, lập làng ấp,… nên kinh tế Đàng Trong phát triển hơn Đàng Ngoài. Trong khi đó do ảnh hưởng của cuộc chiến tranh Nam- Bắc triều, đồng thời chính quyền Đàng Ngoài không quan tâm đến thủy lợi và tổ chức khai hoang nên kinh tế kém phát triển hơn Đàng Trong.


Câu 5:

Chúa Trịnh, chúa Nguyễn có thái độ như thế nào trong việc mua bán với người nước ngoài?     

Xem đáp án

Chọn đáp án: C

Giải thích: (SGK-Tr.112)


4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

h

1 năm trước

hà nguyễn lan chi

Bình luận


Bình luận

hiep nguyen duy
21:20 - 24/06/2020

CAU 1 LA B CHU

Huyen Phan
08:45 - 03/07/2020

Câu a mà Sao cậu lại nói câu b

Thang Nguen Nguyen
19:43 - 08/03/2021

Very good

Thủyy Tiên
16:11 - 25/04/2021

hay qué