Câu hỏi:

17/06/2020 81

Viết số:

Ba mươi: … ;Ba mươi tư: … ;
Ba mươi tám: …Ba mươi mốt: … ;
Ba mươi lăm: …;Ba mươi chín: …
Ba mươi hai: … ;Ba mươi sáu: … ;
Bốn mươi: …Ba mươi ba: … ;
Ba mươi bảy: … 

Trả lời:

Lời giải chi tiết:

Ba mươi: 30 ;Ba mươi tư: 34 ;
Ba mươi tám: 38Ba mươi mốt: 31 ;
Ba mươi lăm: 35 ;Ba mươi chín: 39
Ba mươi hai: 32 ;Ba mươi sáu: 36 ;
Bốn mươi: 40Ba mươi ba: 33 ;
Ba mươi bảy: 37 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Viết số thích hợp vào dưới mỗi vạch của tia số:

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 97: Các số có hai chữ số | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Xem đáp án » 17/06/2020 97

Câu 2:

Viết số thích hợp vào ô trống:

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 97: Các số có hai chữ số | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Xem đáp án » 17/06/2020 93

Câu 3:

Viết (theo mẫu):

Hai mươi: 20;

Hai mươi tư: … ;Hai mươi tám: …
Hai mươi mốt: … ;Hai mươi lăm: …;
 Hai mươi chín: …Hai mươi hai: … ;
Hai mươi sáu: … ;Ba mươi: …
Hai mươi ba: … ;Hai mươi bảy: …

Xem đáp án » 17/06/2020 76

Câu 4:

Viết số:

Bốn mươi: … ;Bốn mươi tư: … ;
Bốn mươi tám: …Bốn mươi mốt: … ;
Bốn mươi lăm: …;Bốn mươi chín: …
Bốn mươi hai: … ;Bốn mươi sáu: … ;
Năm mươi: …Bốn mươi ba: … ;
Bốn mươi bảy: … 

Xem đáp án » 17/06/2020 68

Bình luận


Bình luận