Câu hỏi:

17/06/2020 1,930

Viết số còn thiếu vào ô trống trong bảng các số từ 1 đến 100:

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 102: Bảng các số từ 1 đến 100 | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải chi tiết:

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 102: Bảng các số từ 1 đến 100 | Hay nhất Giải VBT Toán 1

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Số?

Số liền sau của 97 là …

Số liền sau của 99 là …

Số liền sau của 98 là …

Xem đáp án » 17/06/2020 6,152

Câu 2:

Trong bảng các số từ 1 đến 100:

a) Các số có một chữ số là: ……………………………………………………

b) Các số tròn chục có hai chữ số là: ………………………………………….

c) Số bé nhất có hai chữ số là: ………………………………………………...

d) Số lớn nhất có hai chữ số là: ……………………………………………….

e) Các số có hai chữ số giống nhau là: 11, 22,.………………………………..

Xem đáp án » 17/06/2020 1,009

Bình luận


Bình luận