Câu hỏi:

17/06/2020 215

Có 15 quả cảm, đã ăn 4 quả cam. Hỏi còn lại bao nhiêu quả cam?

Tóm tắt

Có               : … quả cam

Đã ăn          : … quả cam

Còn lại        : … quả cam?

Bài giải

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 106: Luyện tập | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Có               : 15 quả cam

Đã ăn          : 4 quả cam

Còn lại        : … quả cam?

Bài giải

Còn lại số quả cam là:

    15 – 4 = 11 (quả cam)

Đáp số: 11 quả cam.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đoạn thẳng AB dài 8cm, đoạn thẳng AO dài 5cm. Hỏi đoạn thẳng OB có độ dài mấy xăng – ti – mét?

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 106: Luyện tập | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Xem đáp án » 17/06/2020 1,110

Câu 2:

Số?

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 106: Luyện tập | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Xem đáp án » 17/06/2020 232

Câu 3:

Cửa hàng có 30 xe đạp, đã bán 10 xe đạp. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu xe đạp?

Tóm tắt

Có         : … xe đạp

Đã bán  : … xe đạp

Còn lại  : … xe đạp?

Bài giải

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 106: Luyện tập | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Xem đáp án » 17/06/2020 175

Bình luận


Bình luận