Câu hỏi:

17/06/2020 668

Trong vườn có 16 cây chanh và cây cam, trong đó có 6 cây chanh. Hỏi trong vườn có bao nhiêu cây cam?

Tóm tắt:

Có tất cả      : … cây

Chanh         : … cây

Cam            : … cây?

Bài giải

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 107: Luyện tập | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

Có tất cả      : 16 cây

Chanh         : 6 cây

Cam            : … cây?

Bài giải

Cây cam có trong vườn là:

    16 – 6 = 10 (cây)

Đáp số: 10 cây.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Giải bài toán theo tóm tắt (bằng hình vẽ) như sau:

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 107: Luyện tập | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Xem đáp án » 17/06/2020 717

Câu 2:

Tổ em có 10 bạn, trong đó có 6 bạn gái. Hỏi tổ em có mấy bạn trai?

Tóm tắt

Có tất cả    : … bạn

Gái            : … bạn

Trai           : … bạn

Lời giải

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 107: Luyện tập | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Xem đáp án » 17/06/2020 650

Câu 3:

Hà vẽ được 7 hình vuông và đã tô màu được 4 hình vuông. Hỏi còn lại mấy hình vuông chưa tô màu?

Tóm tắt

Có tất cả       : … hình vuông

Đã tô màu    : … hình vuông

Còn lại         : … hình vuông

Bài giải

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 107: Luyện tập | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Xem đáp án » 17/06/2020 346

Bình luận


Bình luận