Câu hỏi:

19/06/2020 391

Những từ ngữ, câu văn nào cho biết cây đa đã sống rất lâu ?

Em hãy đọc những câu đầu bài và tìm câu văn cho thấy cây đa đã sống rất lâu.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Những từ ngữ, câu văn cho biết cây đa đã sống rất lâu đó là: Cây đa nghìn năm đã gắn liền với thời thơ ấu của chúng tôi. Đó là cả một tòa cổ kính hơn là một thân cây.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hãy nói lại đặc điểm mỗi bộ phận của cây đa bằng một từ.

Xem đáp án » 19/06/2020 497

Câu 2:

Ngồi hóng mát ở gốc đa, tác giả còn thấy những cảnh đẹp nào của quê hương ?

Em hãy đọc đoạn sau và nói lên cảnh đẹp của quê hương qua con mắt của tác giả: Chiều chiều,... đến hết.

Xem đáp án » 19/06/2020 326

Câu 3:

Các bộ phận nào của cây đa (thân, cành, ngọn, rễ) được tả bằng những hình ảnh nào ?

Em hãy đọc đoạn sau: Chín, mười đứa bé... con rắn hổ mang giận dữ và chỉ ra đặc điểm của từng bộ phân: thân, cành, ngọn, rễ.

Xem đáp án » 19/06/2020 274

Bình luận


Bình luận