Câu hỏi:

19/06/2020 352

Ngồi hóng mát ở gốc đa, tác giả còn thấy những cảnh đẹp nào của quê hương ?

Em hãy đọc đoạn sau và nói lên cảnh đẹp của quê hương qua con mắt của tác giả: Chiều chiều,... đến hết.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Ngồi hóng mát dưới gốc đa, tác giả thấy : lúa vàng gợn sóng, giữa cánh đồng, đàn trâu ra về, lững thững từng bước nặng nề. Bóng sừng trâu dưới ánh chiều kéo dài, lan giữa ruộng đồng.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hãy nói lại đặc điểm mỗi bộ phận của cây đa bằng một từ.

Xem đáp án » 19/06/2020 509

Câu 2:

Những từ ngữ, câu văn nào cho biết cây đa đã sống rất lâu ?

Em hãy đọc những câu đầu bài và tìm câu văn cho thấy cây đa đã sống rất lâu.

Xem đáp án » 19/06/2020 406

Câu 3:

Các bộ phận nào của cây đa (thân, cành, ngọn, rễ) được tả bằng những hình ảnh nào ?

Em hãy đọc đoạn sau: Chín, mười đứa bé... con rắn hổ mang giận dữ và chỉ ra đặc điểm của từng bộ phân: thân, cành, ngọn, rễ.

Xem đáp án » 19/06/2020 291

Bình luận


Bình luận