Câu hỏi:

19/06/2020 275

Các bộ phận nào của cây đa (thân, cành, ngọn, rễ) được tả bằng những hình ảnh nào ?

Em hãy đọc đoạn sau: Chín, mười đứa bé... con rắn hổ mang giận dữ và chỉ ra đặc điểm của từng bộ phân: thân, cành, ngọn, rễ.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Các bộ phận nào của cây đa được tả bằng những hình ảnh :

- Thân cây: được ví với một tòa cổ kính, chín, mười đứa bé bắt tay nhau ôm không xuể.

- Cành cây: lớn hơn cột đình.

- Ngọn cây: chót vót giữa trời xanh.

- Rễ cây: nổi lên mặt đất thành những hình thù quái lạ, như những con rắn hổ mang giận dữ.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hãy nói lại đặc điểm mỗi bộ phận của cây đa bằng một từ.

Xem đáp án » 19/06/2020 497

Câu 2:

Những từ ngữ, câu văn nào cho biết cây đa đã sống rất lâu ?

Em hãy đọc những câu đầu bài và tìm câu văn cho thấy cây đa đã sống rất lâu.

Xem đáp án » 19/06/2020 391

Câu 3:

Ngồi hóng mát ở gốc đa, tác giả còn thấy những cảnh đẹp nào của quê hương ?

Em hãy đọc đoạn sau và nói lên cảnh đẹp của quê hương qua con mắt của tác giả: Chiều chiều,... đến hết.

Xem đáp án » 19/06/2020 326

Bình luận


Bình luận