Câu hỏi:

10/07/2020 977

Theo Hiệp ước Nhâm Tuất (1862), triều đình nhà Nguyễn đã thừa nhận quyền cai quản của Pháp ở ba tỉnh

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nội dung nào không phản ánh đúng lí do để Pháp chọn Đà Nẵng làm mục tiêu đầu tiên khi xâm lược Việt Nam?

Xem đáp án » 10/07/2020 13,996

Câu 2:

Nguyên nhân sâu xa thúc đẩy thực dân Pháp tiến hành xâm lược Việt Nam vào nửa cuối thế kỉ XIX là gì?

Xem đáp án » 10/07/2020 7,734

Câu 3:

Năm 1860, Nguyễn Tri Phương đã mắc phải sai lầm nào khi thực dân Pháp rút quân, đưa sang chiến trường Trung Quốc?

Xem đáp án » 10/07/2020 6,896

Câu 4:

Nội dung nào không phản ánh đúng tình hình Việt Nam vào giữa thế kỉ XIX?

Xem đáp án » 10/07/2020 4,563

Câu 5:

Tháng 9/1858, liên quân Pháp – Tây Ban Nha đã chọn địa điểm nào để mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam?

Xem đáp án » 10/07/2020 2,137

Câu 6:

Tác giả của câu nói “Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam, thì mới hết người Nam đánh Tây” là

Xem đáp án » 10/07/2020 414

Bình luận


Bình luận