Câu hỏi:

10/07/2020 7,734

Nguyên nhân sâu xa thúc đẩy thực dân Pháp tiến hành xâm lược Việt Nam vào nửa cuối thế kỉ XIX là gì?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nội dung nào không phản ánh đúng lí do để Pháp chọn Đà Nẵng làm mục tiêu đầu tiên khi xâm lược Việt Nam?

Xem đáp án » 10/07/2020 13,996

Câu 2:

Năm 1860, Nguyễn Tri Phương đã mắc phải sai lầm nào khi thực dân Pháp rút quân, đưa sang chiến trường Trung Quốc?

Xem đáp án » 10/07/2020 6,896

Câu 3:

Nội dung nào không phản ánh đúng tình hình Việt Nam vào giữa thế kỉ XIX?

Xem đáp án » 10/07/2020 4,563

Câu 4:

Tháng 9/1858, liên quân Pháp – Tây Ban Nha đã chọn địa điểm nào để mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam?

Xem đáp án » 10/07/2020 2,137

Câu 5:

Theo Hiệp ước Nhâm Tuất (1862), triều đình nhà Nguyễn đã thừa nhận quyền cai quản của Pháp ở ba tỉnh

Xem đáp án » 10/07/2020 976

Câu 6:

Tác giả của câu nói “Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam, thì mới hết người Nam đánh Tây” là

Xem đáp án » 10/07/2020 414

Bình luận


Bình luận