Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 11 Học kì 2 (Lần 2 - Đề 1)

  • 2543 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 2:

Theo Hiệp ước Nhâm Tuất (1862), triều đình nhà Nguyễn đã thừa nhận quyền cai quản của Pháp ở ba tỉnh

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 3:

Căn cứ chiến đấu của nghĩa quân do Trương Định chỉ huy được đặt ở

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 5:

Nguyên nhân sâu xa thúc đẩy thực dân Pháp tiến hành xâm lược Việt Nam vào nửa cuối thế kỉ XIX là gì?

Xem đáp án

Đáp án C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận