Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 11 Học kì 2 (Lần 2 - Đề 4)

  • 1373 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Tháng 5 năm 1904, Phan Bội Châu và những người cùng chí hướng thành lập tổ chức nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 3:

Phong trào chống thuế ở Trung Kì (1908) diễn ra dưới ảnh hưởng trực tiếp của

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 4:

Phong trào yêu nước, cách mạng nào dưới đây gắn liền với tên tuổi của Phan Bội Châu?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 5:

Người sáng lập trường Đông Kinh nghĩa thục là

Xem đáp án

Đáp án C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận