Câu hỏi:

11/07/2024 3,339

Chứng minh rằng các số sau đây là hợp số:

b) 1+2123+23124+25125

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

b) Ta có :1+2123+23124+25125

2123 có chữ số tận cùng là 1

23124 có chữ số tận cùng là 1 ( các số có chữ số tận cùng là 3 khi nâng lên lũy thừa bậc 4n (n là số tự nhiên) thì có chữ số tận cùng là 1. Số đã cho có số mũ là 124 = 4.31)

25125 luôn có chữ số tận cùng là 5

Nên 1+2123+23124+25125 có chữ số tận cùng là 8

suy ra 1+2123+23124+25125 chia hết cho 2.

vậy, đây là hợp số.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một số nguyên tố p chia cho 42 có số dư r là hợp số. Tìm số dư r.

Xem đáp án » 11/07/2024 7,052

Câu 2:

Tìm hai số nguyên tố, sao cho tổng và hiệu của chúng đều là số nguyên tố.

Xem đáp án » 11/07/2024 5,717

Câu 3:

Tổng của hai số nguyên tố có thể bằng 2003 được không?

Xem đáp án » 11/07/2024 5,461

Câu 4:

Chứng minh rằng nếu ba số a, a+k, a+2k đều là các số nguyên tố lớn hơn 3, thì k chia hết cho 6

Xem đáp án » 11/07/2024 5,459

Câu 5:

Ta biết rằng có 25 số nguyên tố nhỏ hơn 100. Tổng của 25 số nguyên tố đó là số chẵn hay lẻ?

Xem đáp án » 11/07/2024 4,855

Câu 6:

Tìm bốn số nguyên tố liên tiếp, sao cho tổng của chúng là số nguyên tố.

Xem đáp án » 11/07/2024 4,140

Câu 7:

Chứng minh rằng các số sau đây là hợp số:

a) 27+311+513+717+1119

Xem đáp án » 11/07/2024 3,493

Bình luận


Bình luận