Câu hỏi:

11/07/2024 1,405

Tổng của ba số nguyên tố bằng 1012. Tìm số nhỏ nhất trong ba số nguyên tố đó.

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Vì tổng của 3 số nguyên tố bằng 1012, nên trong 3 số nguyên tố đó tồn tại một số nguyên tố chẵn. Mà số nguyên tố chẵn duy nhất là 2 và là số nguyên tố nhỏ nhất. Vậy số nguyên tố nhỏ nhất trong 3 số nguyên tố đó là 2

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một số nguyên tố p chia cho 42 có số dư r là hợp số. Tìm số dư r.

Xem đáp án » 11/07/2024 7,098

Câu 2:

Tìm hai số nguyên tố, sao cho tổng và hiệu của chúng đều là số nguyên tố.

Xem đáp án » 11/07/2024 5,785

Câu 3:

Chứng minh rằng nếu ba số a, a+k, a+2k đều là các số nguyên tố lớn hơn 3, thì k chia hết cho 6

Xem đáp án » 11/07/2024 5,506

Câu 4:

Tổng của hai số nguyên tố có thể bằng 2003 được không?

Xem đáp án » 11/07/2024 5,504

Câu 5:

Ta biết rằng có 25 số nguyên tố nhỏ hơn 100. Tổng của 25 số nguyên tố đó là số chẵn hay lẻ?

Xem đáp án » 11/07/2024 4,885

Câu 6:

Tìm bốn số nguyên tố liên tiếp, sao cho tổng của chúng là số nguyên tố.

Xem đáp án » 11/07/2024 4,173

Câu 7:

Chứng minh rằng các số sau đây là hợp số:

a) 27+311+513+717+1119

Xem đáp án » 11/07/2024 3,550

Bình luận


Bình luận