Câu hỏi:

18/07/2020 543

Lê Hữu Trác sinh ra ở đâu?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lê Hữu Trác sinh ra ở làng Liêu Xá, huyện Đường Hào, phủ Thượng Hồng, trấn Hải Dương ( nay thuộc huyện Yên Mĩ, tỉnh Hưng Yên)

Đáp án cần chọn là: B

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nội dung nào dưới đây đúng về tác giả Lê Hữu Trác?

Xem đáp án » 18/07/2020 1,949

Câu 2:

Tác giả Lê Hữu Trác tên hiệu là gì?

Xem đáp án » 18/07/2020 824

Câu 3:

Phần lớn cuộc đời Lê Hữu Trác hoạt động ở lĩnh vực văn học. Đúng hay sai?

Xem đáp án » 18/07/2020 530

Câu 4:

Đáp án nào không phải là nội dung đúng về bộ "Hải Thượng y tông tâm lĩnh"?

Xem đáp án » 18/07/2020 519

Câu 5:

Chi tiết sau đây thuộc phần nào của đoạn trích Vào phủ chúa Trịnh? “Tôi thấy thánh thể gầy, mạch lại tế, sác. Thế là âm dương đều bị tổn hại, nay phải dùng thuốc thật bổ để bồi dưỡng tì và thận, cốt giữ cái căn bản tiên thiên rà làm nguồn gốc cho cái hậu thiện...".

Xem đáp án » 18/07/2020 337

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK