Câu hỏi:

18/07/2020 338

Chi tiết sau đây thuộc phần nào của đoạn trích Vào phủ chúa Trịnh? “Tôi thấy thánh thể gầy, mạch lại tế, sác. Thế là âm dương đều bị tổn hại, nay phải dùng thuốc thật bổ để bồi dưỡng tì và thận, cốt giữ cái căn bản tiên thiên rà làm nguồn gốc cho cái hậu thiện...".

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Từ thực trạng bệnh tình và thể lực của thế tử, ông phân tích, cân nhắc thiệt hơn rồi tìm ra cách chữa phù hợp nhất:

Tôi thấy thánh thể gầy, mạch lại tế, sác. Thế là âm dương đều bị tổn hại, nay phải dùng thuốc thật bổ để bồi dưỡng tì và thận, cốt giữ cái căn bản tiên thiên rà làm nguồn gốc cho cái hậu thiện...".

Câu thoại thuộc phần 2: Cảnh Lê Hữu Trác bắt mạch và kê đơn cho thế tử Trịnh Cán.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nội dung nào dưới đây đúng về tác giả Lê Hữu Trác?

Xem đáp án » 18/07/2020 1,949

Câu 2:

Tác giả Lê Hữu Trác tên hiệu là gì?

Xem đáp án » 18/07/2020 824

Câu 3:

Lê Hữu Trác sinh ra ở đâu?

Xem đáp án » 18/07/2020 543

Câu 4:

Phần lớn cuộc đời Lê Hữu Trác hoạt động ở lĩnh vực văn học. Đúng hay sai?

Xem đáp án » 18/07/2020 533

Câu 5:

Đáp án nào không phải là nội dung đúng về bộ "Hải Thượng y tông tâm lĩnh"?

Xem đáp án » 18/07/2020 519

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK