Câu hỏi:

18/07/2020 483

Đáp án nào không phải là nội dung đúng về bộ "Hải Thượng y tông tâm lĩnh"?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hải Thượng y tông tâm lĩnh được viết bằng chữ Hán, viết vào năm 1770.

Đáp án cần chọn là: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nội dung nào dưới đây đúng về tác giả Lê Hữu Trác?

Xem đáp án » 18/07/2020 1,880

Câu 2:

Tác giả Lê Hữu Trác tên hiệu là gì?

Xem đáp án » 18/07/2020 778

Câu 3:

Lê Hữu Trác sinh ra ở đâu?

Xem đáp án » 18/07/2020 503

Câu 4:

Phần lớn cuộc đời Lê Hữu Trác hoạt động ở lĩnh vực văn học. Đúng hay sai?

Xem đáp án » 18/07/2020 499

Câu 5:

Chi tiết sau đây thuộc phần nào của đoạn trích Vào phủ chúa Trịnh? “Tôi thấy thánh thể gầy, mạch lại tế, sác. Thế là âm dương đều bị tổn hại, nay phải dùng thuốc thật bổ để bồi dưỡng tì và thận, cốt giữ cái căn bản tiên thiên rà làm nguồn gốc cho cái hậu thiện...".

Xem đáp án » 18/07/2020 321

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK