Trắc nghiệm Ngữ Văn lớp 11: (có đáp án) Vài nét về tác giả Lê Hữu Trác

  • 1708 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Tác giả Lê Hữu Trác tên hiệu là gì?

Xem đáp án

Lê Hữu Trác tên hiệu là Hải Thượng Lãn Ông.

Nguyễn Du tên hiệu là Thanh Hiên

Nguyễn Trãi tên hiệu là Ức Trai

Tú Xương tên hiệu là Mộng Tích

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Lê Hữu Trác sinh ra ở đâu?

Xem đáp án

Lê Hữu Trác sinh ra ở làng Liêu Xá, huyện Đường Hào, phủ Thượng Hồng, trấn Hải Dương ( nay thuộc huyện Yên Mĩ, tỉnh Hưng Yên)

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Đáp án nào không phải là nội dung đúng về bộ "Hải Thượng y tông tâm lĩnh"?

Xem đáp án

Hải Thượng y tông tâm lĩnh được viết bằng chữ Hán, viết vào năm 1770.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Nội dung nào dưới đây đúng về tác giả Lê Hữu Trác?

Xem đáp án

Lê Hữu Trác là một danh y, không chỉ chữa bệnh mà còn soạn sách và mở trường dạy nghề thuốc để truyền bá y học.

Đáp án cần chọn là: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận