Câu hỏi:

20/07/2020 97

Cho tập hợp A = {x ∈ N|2 < x ≤ 7}. Kết luận nào sau đây không đúng?

Trả lời:

Đáp án là C

Trong cách viết A = {x ∈ N|2 < x ≤ 7}, ta chỉ ra tính chất đặc trưng của tập hợp gồm các phần tử là số tự nhiên lớn hơn 2 và nhỏ hơn hoặc bằng 7

Nên 2 không thuộc tập hợp A.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho tập hợp M = {0; 2; 4; 6; 8}. Kết luận nào sau đây sai?

Xem đáp án » 20/07/2020 277

Câu 2:

Cho tập hợp A = {1; 2; 3; 4; 5} và tập hợp B = {3; 4; 5}. Kết luận nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 20/07/2020 176

Câu 3:

Tập hợp C là số tự nhiên x thỏa mãn x - 10 = 15 có số phần tử là?

Xem đáp án » 20/07/2020 172

Câu 4:

Dùng ba chữ số 0; 4; 6 để viết tập hợp các số tự nhiên có ba chữ số khác nhau. Tập hợp này có bao nhiêu phần tử?

Xem đáp án » 20/07/2020 152

Câu 5:

Cho tập hợp A = {x ∈ N|1990 ≤ x ≤ 2009}. Số phần tử của tập hợp A là?

Xem đáp án » 20/07/2020 132

Câu 6:

Cho hình vẽ sau: Viết tập hợp P và Q.

Xem đáp án » 21/08/2020 113

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »