Câu hỏi:

31/12/2020 1,745

Kết quả của phép tính 879.2a + 879.5a + 879.3a là

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án là C

Ta có: 879.2a + 879.5a + 879.3a = 879.(2a + 3a + 5a)

     = 879.10a = 8790a

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tìm số xy biết xy.xyx=xyxy

Xem đáp án » 22/08/2020 2,971

Câu 2:

Để đánh số trang của một quyển sách dày 1329 trang, ta cần dùng bao nhiêu chữ số?

Xem đáp án » 22/08/2020 1,922

Câu 3:

Để đánh số trang của một quyển sách dày 2746 trang, ta cần dùng bao nhiêu chữ số?

Xem đáp án » 22/08/2020 1,266

Câu 4:

Một tàu hỏa cần chở 1200 khách. Biết rằng mỗi toa có 12 khoang, mỗi khoang có 8 chỗ ngồi. Hỏi tàu hỏa cần  ít nhất bao nhiêu toa để chở hết số khách tham quan.

Xem đáp án » 22/08/2020 1,263

Câu 5:

Tính tích 25.9676.4?

Xem đáp án » 20/07/2020 1,062

Câu 6:

Tính nhanh tổng 53 + 25 + 47 + 75?

Xem đáp án » 20/07/2020 773

Bình luận


Bình luận