Bài tập: Phép cộng và phép nhân chọn lọc, có đáp án

  • 3440 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Tính nhanh tổng 53 + 25 + 47 + 75?

Xem đáp án

Đáp án là A

Ta có: 53 + 25 + 47 + 75 = (53 + 47) + (25 + 75)

     = 100 + 100 = 200


Câu 2:

Kết quả của phép tính 547.63 + 547.37?

Xem đáp án

Đáp án là A

Ta có: 547.63 + 547.37 = 547.(63 + 37)

     = 547.100 = 54700.


Câu 3:

Tính tích 25.9676.4?

Xem đáp án

Đáp án là C

Ta có: 25.9676.4 = 9676.(25.4)

     = 9676.100


Câu 4:

Kết quả của phép tính 1245 + 7011?

Xem đáp án

Đáp án là D

Ta có 1245 + 7011 = 8256


Câu 5:

Tính nhanh 125.1975.4.8.25?

Xem đáp án

Đáp án là D

Ta có: 125.1975.4.8.25 = 1975.(125.8).(25.4) = 1975.1000.100 = 197500000


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

3 năm trước

Lê Ngọc Như Ý

N

1 năm trước

Nghĩa Trần Đại

Bình luận


Bình luận

bang nguyen
18:54 - 08/11/2022

vai ooooooooooo