Câu hỏi:

20/07/2020 126

Phép tính x - 5 thực hiện được khi

Trả lời:

Đáp án là B

Phép tính a - b thực hiện được khi a ≥ b

Phép tính x - 5 thực hiện được khi x ≥ 5

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dạng tổng quát của số tự nhiên chia hết cho 3 là?

Xem đáp án » 20/07/2020 828

Câu 2:

Dạng tổng quát của số tự nhiên chia cho 5 dư 2 là?

Xem đáp án » 20/07/2020 514

Câu 3:

Tìm số chia và số dư trong phép chia khi biết số bị chia là 36 và thương là 7.

Xem đáp án » 22/08/2020 443

Câu 4:

Để đánh số các trang của một quyển sách người ta phải dùng tất cả 600 chữ số. Hỏi quyển sách có bao nhiêu trang?

Xem đáp án » 22/08/2020 268

Câu 5:

Cho phép tính 231 - 87. Chọn kết luận đúng?

Xem đáp án » 20/07/2020 258

Câu 6:

Một trường THCS có 530 học sinh lớp 6. Trường có 15 phòng học cho khối 6, mỗi phòng có 35 học sinh

Xem đáp án » 22/08/2020 248

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »