Câu hỏi:

21/07/2020 205

Viết các tập hợp Ư(6), Ư(20), ƯC(6, 20)

Trả lời:

Đáp án là A

Ta có: Ư(6) = {1; 2; 3; 6}; Ư(20) = {1; 2; 4; 5; 10; 20}

Vậy ƯC(6, 20) = {1; 2}

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tìm x biết 90 ⋮ x; 150 ⋮x và 5 < x < 30

Xem đáp án » 24/08/2020 367

Câu 2:

Tập hợp các bội chung của 4 và 6 nhỏ hơn 35 là:

Xem đáp án » 21/07/2020 295

Câu 3:

Tìm x biết 120 ⋮x; 200 ⋮ x và x < 40

Xem đáp án » 24/08/2020 273

Câu 4:

Tập hợp ước chung của 12; 18 và 24 là:

Xem đáp án » 21/07/2020 191

Câu 5:

Gọi A là tập hợp các ước của 36, B là tập hợp các bội của 6. Tập hợp A ∩ B là:

Xem đáp án » 21/07/2020 152

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »