Câu hỏi:

23/07/2020 1,677

Mẫu số chung của các phân số 25;2318;575 là:

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án là D

Ta có:

    5 = 5.1

    18 = 2.32

    75 = 3.52

⇒ BCNN(5; 18; 75) = 2.32.52 = 450

Vậy ta có thể chọn một mẫu chung là 450

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

So sánh các phân số A=3535.232323353535.2323; B=35353534;C=23232322

Xem đáp án » 23/08/2020 4,243

Câu 2:

Quy đồng mẫu số hai phân số 27;5-8 được hai phân số lần lượt là :

Xem đáp án » 23/07/2020 2,321

Câu 3:

So sánh A=20182018+120182019+1  và 20182017+120182018+1 .

Xem đáp án » 23/08/2020 2,027

Câu 4:

Mẫu chung nguyên dương nhỏ nhất của các phân số 1932.7.11;2333.72.19 là :

Xem đáp án » 23/07/2020 1,141

Câu 5:

Quy đồng mẫu hai phân số 5.4+5.73.10+15; 6.9-2.1753.3-119 ta được:

Xem đáp án » 23/07/2020 1,112

Câu 6:

Số các cặp số nguyên (x;y) thỏa mãn 124<x8<y4<12  là

Xem đáp án » 23/08/2020 1,086

Bình luận


Bình luận