Câu hỏi:

25/08/2020 4,339

So sánh các phân số A=3535.232323353535.2323; B=35353534;C=23232322

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án cần chọn là: A

A=3535.232323353535.2323=35.101.23.1010135.10101.23.101=1B=35353534=3534+13534=35343534+13534=1+13534C=23232322=2322+12322=23222322+12322=1+12322

Vì  13534<12322  nên B < C

Mà B > 1 nên B > A

Vậy A < B < C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Quy đồng mẫu số hai phân số 27;5-8 được hai phân số lần lượt là :

Xem đáp án » 23/07/2020 2,381

Câu 2:

So sánh A=20182018+120182019+1  và 20182017+120182018+1 .

Xem đáp án » 25/08/2020 2,144

Câu 3:

Mẫu số chung của các phân số 25;2318;575 là:

Xem đáp án » 23/07/2020 1,734

Câu 4:

Số các cặp số nguyên (x;y) thỏa mãn 124<x8<y4<12  là

Xem đáp án » 25/08/2020 1,571

Câu 5:

Mẫu chung nguyên dương nhỏ nhất của các phân số 1932.7.11;2333.72.19 là :

Xem đáp án » 24/08/2020 1,166

Câu 6:

Quy đồng mẫu hai phân số 5.4+5.73.10+15; 6.9-2.1753.3-119 ta được:

Xem đáp án » 23/07/2020 1,133

Bình luận


Bình luận