Câu hỏi:

24/09/2022 23,204

Nhóm các dung dịch có pH > 7 là:

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn C

Nhóm các dung dịch có pH > 7 là các dung dịch bazơ:  NaOH, Ca(OH)2

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để phân biệt  hai dung dịch NaOH và Ba(OH)2 đựng trong hai lọ mất nhãn ta dùng thuốc thử:

Xem đáp án » 24/09/2022 42,427

Câu 2:

Dung dịch Ca(OH)2 phản ứng với tất cả các chất trong dãy chất nào sau đây?

Xem đáp án » 24/09/2022 36,298

Câu 3:

Để nhận biết dd KOH và dd Ba(OH)2  ta dùng thuốc thử là:

Xem đáp án » 24/09/2022 32,847

Câu 4:

Cho  100ml  dung  dịch  Ba(OH)2  0,1M  vào  100ml  dung  dịch HCl 0,1M. Dung dịch thu được sau phản ứng:

Xem đáp án » 24/09/2022 24,267

Câu 5:

Dung dịch KOH phản ứng với dãy oxit:

Xem đáp án » 24/09/2022 23,241

Câu 6:

Dãy các bazơ bị phân hủy ở nhiệt độ cao:

Xem đáp án » 24/09/2022 17,611

Bình luận


Bình luận