Câu hỏi:

24/09/2022 42,511

Để phân biệt  hai dung dịch NaOH và Ba(OH)2 đựng trong hai lọ mất nhãn ta dùng thuốc thử:

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn D

Để phân biệt NaOH và Ba(OH)2 ta dùng dung dịch H2SO4

+ Không có hiện tượng gì  NaOH

2NaOH + H2SO4  Na2SO4 + 2H2O (có phản ứng xảy ra nhưng không quan sát được hiện tượng phản ứng)

+ Xuất hiện kết tủa trắng  Ba(OH)2 

Ba(OH)2 + H2SO4BaSO4 (↓ trắng) + 2H2O

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dung dịch Ca(OH)2 phản ứng với tất cả các chất trong dãy chất nào sau đây?

Xem đáp án » 24/09/2022 36,343

Câu 2:

Để nhận biết dd KOH và dd Ba(OH)2  ta dùng thuốc thử là:

Xem đáp án » 24/09/2022 32,947

Câu 3:

Cho  100ml  dung  dịch  Ba(OH)2  0,1M  vào  100ml  dung  dịch HCl 0,1M. Dung dịch thu được sau phản ứng:

Xem đáp án » 24/09/2022 24,358

Câu 4:

Dung dịch KOH phản ứng với dãy oxit:

Xem đáp án » 24/09/2022 23,317

Câu 5:

Nhóm các dung dịch có pH > 7 là:

Xem đáp án » 24/09/2022 23,300

Câu 6:

Dãy các bazơ bị phân hủy ở nhiệt độ cao:

Xem đáp án » 24/09/2022 17,667

Bình luận


Bình luận