Câu hỏi:

24/07/2020 78

Điền số thích hợp vào ô trống:

83,7 + 9,68 = c

Trả lời:

Ta đặt tính và đặt tính như sau:

Vậy 83,7+9,68=93,38

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phép cộng số thập phân có những tính chất nào dưới đây?

Xem đáp án » 24/07/2020 120

Câu 2:

Cho phép tính: 18,253 + 7,7. Cách đặt tính nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 24/07/2020 119

Câu 3:

Tính: 5,3 + 38,93 + 16

Xem đáp án » 24/07/2020 107

Câu 4:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

38,64 + 123,52 + 61,36 + 231,48    

= (38,64 + c) + (123,52 + c)

= c + c

= c

Xem đáp án » 24/07/2020 99

Câu 5:

Chọn dấu thích hợp điền vào ô trống:

27,3 + 15,6 c 15,6 + 27,3

Xem đáp án » 24/07/2020 89

Câu 6:

Cho tam giác ABC và hình chữ nhật MNPQ có kích thước như hình vẽ. Hỏi hình nào có chu vi lớn hơn?

Xem đáp án » 24/07/2020 89

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »