Câu hỏi:

28/07/2020 504

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D
Tim cá có 2 ngăn là: tâm nhĩ và tâm thất, nối vối các mạch tạo thành 1 vòng tuần hoàn kín

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa của câu sau:

Cá chép có …(1)… thông với …(2)… bằng một ống ngắn giúp cá chìm nổi trong nước dễ dàng.

Xem đáp án » 11/05/2020 1,524

Câu 2:

Ở cá chép, tiểu não có vai trò gì?

Xem đáp án » 11/05/2020 1,241

Câu 3:

Cơ quan đường bên ở cá chép có tác dụng gì?

Xem đáp án » 28/07/2020 950

Câu 4:

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa của câu sau: Cá chép có …(1)… thông với …(2)… bằng một ống ngắn giúp cá chìm nổi trong nước dễ dàng

Xem đáp án » 28/07/2020 885

Câu 5:

Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa của câu sau: Mang cá chép nằm dưới …(1)… trong phần đầu, gồm các …(2)… gắn vào các …(3)…

Xem đáp án » 28/07/2020 832

Câu 6:

Phát biểu nào sau đây về cá chép là sai?

Xem đáp án » 11/05/2020 740

Câu 7:

Phát biểu nào sau đây về cá chép là sai?

Xem đáp án » 28/07/2020 740

Bình luận


Bình luận