Câu hỏi:

28/07/2020 242

Trong hệ tuần hoàn của cá chép, những loại mạch nào dưới đây luôn vận chuyển máu nghèo ôxi?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D
Trong hệ tuần hoàn của cá chép, động mạch chủ bụng và tĩnh mạch bụng luôn vận chuyển máu nghèo ôxi

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa của câu sau:

Cá chép có …(1)… thông với …(2)… bằng một ống ngắn giúp cá chìm nổi trong nước dễ dàng.

Xem đáp án » 11/05/2020 1,527

Câu 2:

Ở cá chép, tiểu não có vai trò gì?

Xem đáp án » 11/05/2020 1,245

Câu 3:

Cơ quan đường bên ở cá chép có tác dụng gì?

Xem đáp án » 28/07/2020 955

Câu 4:

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa của câu sau: Cá chép có …(1)… thông với …(2)… bằng một ống ngắn giúp cá chìm nổi trong nước dễ dàng

Xem đáp án » 28/07/2020 886

Câu 5:

Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa của câu sau: Mang cá chép nằm dưới …(1)… trong phần đầu, gồm các …(2)… gắn vào các …(3)…

Xem đáp án » 28/07/2020 833

Câu 6:

Phát biểu nào sau đây về cá chép là sai?

Xem đáp án » 11/05/2020 743

Câu 7:

Phát biểu nào sau đây về cá chép là sai?

Xem đáp án » 28/07/2020 741

Bình luận


Bình luận