Câu hỏi:

31/07/2020 178

Điền số thích hợp vào ô trống:

Một hình thang có đáy bé bằng 24cm, đáy lớn bằng 74 đáy bé, chiều cao bằng 12 đáy lớn.

Vậy diện tích của hình thang đó là c cm2

Trả lời:

Độ dài đáy lớn là: 24:4×7=42(cm)

Chiều cao của hình thang đó là:

42:2×1=21(cm)

Diện tích hình thang đó là:

(42+24)×21:2=693(cm2)

Đáp số: 693cm2

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một miếng đất hình thang có diện tích là 864m2, đáy lớn hơn đáy bé 12m. Người ta mở rộng miếng đất bằng cách tăng đáy lớn thêm 5m thì được miếng đất hình thang mới có diện tích bằng 924m2. Tìm độ dài mỗi đáy của miếng đất hình thang lúc chưa mở rộng.

Xem đáp án » 31/07/2020 483

Câu 2:

Một hình tròn có diện tích là 200,96dm2. Tính chu vi hình tròn đó.

Xem đáp án » 31/07/2020 402

Câu 3:

Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn 160m, đáy bé bằng 35  đáy lớn, chiều cao bằng trung bình cộng độ dài hai đáy. Bác Khánh trồng lúa trên thửa ruộng đó, trung bình cứ  thì thu được 65kg thóc. Hỏi bác Khánh thu hoạch được bao nhiêu tấn thóc trên thửa ruộng đó?

Xem đáp án » 31/07/2020 332

Câu 4:

Chọn đáp án đúng nhất:

Xem đáp án » 31/07/2020 144

Câu 5:

Chọn đáp án đúng:

Xem đáp án » 31/07/2020 133

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »