Câu hỏi:

19/08/2020 430

Phương trình : 6nCO2+5nH2O clorophinas (C6H10O5)n+6nO2, là phản ứng hoá học chính của quá trình nào sau đây ?

Trả lời:

Đáp án B

Phương trình : 6nCO2+5nH2O clorophinas (C6H10O5)n+6nO2, là phản ứng hoá học chính của quá trình quang hợp.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thuốc thử nào dưới đây dùng để nhận biết được tất cả các dung dịch trong dãy sau : ancol etylic, đường củ cải, đường mạch nha ?

Xem đáp án » 19/08/2020 1,373

Câu 2:

Trong phân tử xenlulozơ các mắt xích liên kết với nhau bằng liên kết nào ?

Xem đáp án » 19/08/2020 1,356

Câu 3:

Cho dãy chuyển hóa : Xenlulozơ -> A-> B -> C -> Polibutađien. Các chất A, B, C là những chất nào sau đây ?

Xem đáp án » 19/08/2020 1,148

Câu 4:

Tinh bột và xenlulozơ khác nhau về

Xem đáp án » 19/08/2020 516

Câu 5:

Trong phân tử amilozơ các mắt xích liên kết với nhau bằng liên kết nào ?

Xem đáp án » 19/08/2020 397

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »