Câu hỏi:

20/08/2020 399

Về cơ bản, quy trình giải quyết khiếu nai, tố cáo được thực hiện theo mấy bước?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nền dân chủ XHCN dựa trên hệ tư tưởng nào?

Xem đáp án » 20/08/2020 4,694

Câu 2:

Nhận định nào sau đây sai?

Xem đáp án » 20/08/2020 1,490

Câu 3:

Đặc điểm trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa thời kì quá độ lên CNXH ở Việt Nam là gì?

Xem đáp án » 20/08/2020 1,289

Câu 4:

Bản chất xã hội của pháp luật thể hiện như thế nào?

Xem đáp án » 20/08/2020 1,056

Câu 5:

Tại điểm bầu cử Hội đồng nhân dân xã X, anh K đã gợi ý cho chị M bỏ phiếu cho người thân của mình. Thấy chị M còn lưỡng lự, anh K đã gạch giùm lá phiếu của chị M và nhanh tay bỏ vào thùng phiếu. Anh K đã vi phạm nguyên tắc nào dưới đây?

Xem đáp án » 20/08/2020 717

Câu 6:

Văn bản nào sau đây có giá trị pháp lí cao nhất?

Xem đáp án » 20/08/2020 696

Câu 7:

Trong lịch sử xã hội loài người nhà nước xuất hiện khi nào?

Xem đáp án » 20/08/2020 688

Bình luận


Bình luận