Câu hỏi:

20/08/2020 198

Tác phẩm văn học do công dân tạo ra được pháp luật bảo hộ thuộc quyền nào dưới dây của công dân?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nền dân chủ XHCN dựa trên hệ tư tưởng nào?

Xem đáp án » 20/08/2020 1,569

Câu 2:

Bản chất xã hội của pháp luật thể hiện như thế nào?

Xem đáp án » 20/08/2020 395

Câu 3:

Nhận định nào sau đây sai?

Xem đáp án » 20/08/2020 388

Câu 4:

Khi thực hiện kinh doanh, chủ thể kinh doanh phải thực hiện nghĩa vụ nào dưới đây?

Xem đáp án » 20/08/2020 362

Câu 5:

Tại điểm bầu cử Hội đồng nhân dân xã X, anh K đã gợi ý cho chị M bỏ phiếu cho người thân của mình. Thấy chị M còn lưỡng lự, anh K đã gạch giùm lá phiếu của chị M và nhanh tay bỏ vào thùng phiếu. Anh K đã vi phạm nguyên tắc nào dưới đây?

Xem đáp án » 20/08/2020 342

Câu 6:

Trong lịch sử xã hội loài người nhà nước xuất hiện khi nào?

Xem đáp án » 20/08/2020 336

Câu 7:

Năm 2017 do đường đi chính đang thi công nên UBND phường X đã xin ông B cho phép mở lối đi riêng trên phần đất của ông B và hứa rằng khi nào xong tuyến đường chính sẽ trả lại đất cho ông B. Tuy nhiên, khi tuyến đường chính thi công xong thì phường X không chịu trả lại phần đất đã đi nhờ cho ông B. Trong trường hợp này, ông B nên sử dụng quyền nào dưới đây để đòi lại phần đất của mình?

Xem đáp án » 20/08/2020 335

Bình luận


Bình luận